System-
utveckling

Med vår expertis inom webb och systemutveckling erbjuder vi konsulttjänster. Våra kunder är både små startups, stora företag och offentlig sektor. Uppdragen är allt från helhetsåttaganden för systemleveranser till uppdrag där vi ansvarar för en avgränsad del i utvecklingsprojekt eller stöttar inom systemförvaltning.

Bright Factory arbetar bl.a. med Wordpress, PHP, .NET Core, C#, Azure, Vue.js, Angular, HTML5 SASS/CSS.


Kunder som vi jobbat med

Alla uppdrag är unika och vi har goda samarbeten inom kompetenser vi inte själva besitter vilket gör oss till en kompetent och flexibel leverantör.

Image
Image
Image

Vill du skapa något nytt?

Behöver ni ett utvecklingsteam eller en IT-resurs med kompetenser inom projektledning eller utveckling?

Kontakta oss